נמשיך לכונן ולבסס
בית מקדש חינוכי זה

דבר ראש ישיבת באר מרדכי

הרה"ג ר' מרדכי בנדיקט שליט"א

ישיבת "באר מרדכי" הינה "ישיבה קטנה" אשר נועדה לתת מענה הולם לציבור הליטאים – פרושים, תלמידי בית בריסק ואנשי "הישוב הישן" המתגוררים בעיר בית שמש והחפצים לחנך את ילדיהם בשפת האידיש על מבועי טהרת הקודש, באווירת "פרום" שמרנית, בדרך המסורה לנו, ובאופן אשר אינו קשור באף צורה ותמיכה כלכלית עם הממסד הממשלתי.
ההווי הייחודי השורר בישיבה הופך אותה לכור ההיתוך וחממה מופלאה לצורבים צעירים במיטב שנותיהם אשר עושים את ימי חורפם במקום תורה עילאי זה מתוך מטרה לגדול ולצמוח עדי יהיו לאילנא רברבא.

ישיבת באר מרדכי במספרים

0 $
תקציב לחודש בישיבה
0
תלמידים כ"י
0
אנשי צוות
0
שנים
הישיבה ב"ה עולה ופורחת וזוכים אנו בס"ד לחזות עין בעין בצמיחתם הרוחנית של עשרות פרחי נעורים
היושבים והוגים בתורה הקדושה שעות רצופות באין מפריע בדרך המסורה לנו מדור לדור

רבנים ממליצים על באר מרדכי

עזרו לנו להגיע למבנה קבוע

על כן אנו באים בקריאה של חיבה, לכל החפץ בביסוסה וצמיחתה הרוחנית של העיר בית שמש, ולכל מי שעולם התורה חשוב לו, להרים בזאת תרומה לטובת החזקת מוסד קדוש ומרומם זה וליטול חלק ונחלה בבית יוצר מרומם ונעלה זה.