המלצות הרבנים

צוות הישיבה נמנה אל העידית של אנשי החינוך, עושה הכול כדי לטפח, לרומם, לעודד, להיות לכתף תומכת, ליד מחבקת ולאוזן קשובה לכל תלמיד.
ב"באר מרדכי", מקבל מאמר הגמ' "כל המלמד בן חברו תורה כאילו ילדו" (סנהדרין י"ט) ביטוי עוצמתי ומוחשי ממש.
האהבה שצוות הישיבה מרעיף על התלמידים היא ללא גבולות. אין המדובר רק בעניינים הנוגעים ללימוד, אלא בכל עניין ועניין באשר הוא.
אם יש לאי מי מהתלמידים דבר המעיק על ליבו וטורד את מנוחתו הוא יודע היטב כי יש לו את הכתובת להיכן לפנות.
כל אחד ואחד יודע שראשי הישיבה, המשגיחים, וצוות מגידי השיעורים דורשים ללא הרף את טובתו ויעשו הכול כדי להעלותו מעלה מעלה במסילה העולה בית ק-ל.